Jdi na obsah Jdi na menu
 


                         Fizika

 

Role fyzikálních pokusů v procesu učení se Přírody a Fyziky

Fyzikálními pokusy v procesu učení se Přírody a Fyziky rozumíme činnosti žáka, které vedou k vyvolání fyzikálního jevu ve školních podmínkách (přírodovědných pracovnách) nebo domácích (mimo školních vytvořených učitelem nebo žáky). Takto chápaný fyzikální pokus může vystupovat v různých etapách učení se Přírody a Fyziky, které napodobuje etapy experimentální metody bádání.

1. Pozorování průběhu jevu může pro žáky vytvářet problémovou situaci. Na základě její analýzy mohou postřehnout problém a formulovat ho ve formě otázky (úlohy).

2. Výsledky pokusu potřebují žáci pro řešení problému (úlohy). V této etapě pokus může plnit jednu z funkcí - může být způsobem:

- získání informací žákem potřebných pro zformulování odpovědi na otázku, řešení problému (úlohy);

- ověření žáky předvídané odpovědi na otázku;

- řešení problému (úlohy).

V obou případech mají žáci následující dílčí úkoly: naplánování pokusu (pomůcek i průběhu pokusu) a jeho provedení i analýza získaných výsledků z hlediska realizovaného cíle pokusu.

3. Použití získaných poznatků při řešení experimentálních úloh: vysvětlení pozorovaných výsledků pokusů v situacích nových nebo předpovídání výsledků pokusů v předem určených podmínkách.

Fyzikální pokusy mohou plnit integrující roli tehdy, když v procesu vyučování a učení se přírodovědným předmětům jsou zdůrazněny cesty obsahové i metodologické.

Cestami obsahovými rozumíme, že v příslušných školních osnovách i učebnicích je takové učivo, které zahrnuje části živé i neživé přírody, je předmětem bádání fyziky, chemie, biologie i zeměpisu. Tyto cesty umožňují vytváření integrovaného pohledu žáků na tentýž přírodní jev, pohledem těchto disciplin. Kromě toho jejich respektování ve výuce Přírody a fyziky umožňuje žákům:

- poznávat vědy o přírodní skutečnosti jak v její složitosti, tak v její jednotě,

- uvědomit si význam fyzikálních jevů v takových oblastech, jako je každodenní život, technika, sport, umění, poezie, hudba.

Cestami metodologickými rozumíme takový způsob poznávání přírodních jevů žáky, který je charakteristický pro přírodní vědy jako vědecké discipliny. Je to experimentální metoda bádání. Jejím základním prvkem jsou pozorování přírodní skutečnosti a fyzikální, chemické a biologické pokusy.

 

Příklad vyplnění on-line žádosti o dotace

3. 3. 2008

Využijte naši on-line žádost o dotace z  regionálního rozpočtu. Postup ke stažení zde.
 

Výzva pro neziskové organizace

3. 3. 2008

Pro neziskové organizace celého regionu vypisujeme 1. kolo výzvy pro podání projektů. Termín ukončení bude upřesněn.
 

Prodloužení termínů pro podání žádostí

3. 3. 2008

Termín pro podání žádostí prodloužen.